YG İşletme Sorumluluğu

Armaggan Showroom

Armaggan Showroom Nuruosmaniye 1250kVA İşletme Sorumluluğu

2015 Yılından Beri Tesisin İşletme Sorumluluğunu ve Elektrik Danışmanlığını, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından Yetkili Elektrik Mühendislerimizle Üstleniyoruz.

Trafoların ve Tüm Elektrik Tesisatının sorumluluğunun bilincinde olarak, aksatmadan periyodik muayene ve eğitimleri, İş Güvenliği ve İç Tesisler Mevzuatına uygun olarak yapıyor, gereksiz enerji sarfiyatını, mal ve can kayıpları yaşanmasının önüne geçiyoruz.


İlgili Mevzuatlar;

  • 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete‘ deki değişiklikle göre 1 kV üstü tüm tesislerde İşletme Sorumluluğunu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın yetkilendirdiği bir mühendis üstlenmek zorundadır.
  • 21.08.2001 Tarih ve 24500 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince, topraklama ölçüm ve incelemeleri zorunlu hale getirilmiştir.
  • 21.08.2001 Tarih ve 24500 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK P bölümünde, tüm tesislerde topraklama ölçümlerinin en fazla 1 yıllık periyodik olarak tekrarlanması gerekmektedir.

Diğer Projelerimiz